Artwork

Gaze
Shi-Zhao Ye (Shenzhen, China)
Video
2023
location: Lisboeta Macau: H853 Art Space
01/08/2023 - 10/09/2023