Artwork

Wuhan Stay Strong—Zhi Hui Zhong Guo (2020)
Advertising Poster
60x90cm
location: Mong-Ha Villas
23/07/2021~24/10/2021